Spread the love

רום כנרת אחזקת מבנים : מנהלי נכסים ואנשי מקצוע אחרים בתחום הנדל”ן חייבים לבצע את השלבים האלה כדי לעמוד בתקנות נתוני הצרכנים הפדרליות והמדינתיות.
מנהל משאבי אנוש עורך בדיקת קורות חיים
מנהלי נכסים ואנשי מקצוע אחרים בתחום הנדל”ן מבצעים באופן שוטף בדיקות רקע ואשראי במהלך העסקים. היו ערניים: אתם עלולים להיתבע על אי ציות לתקנות הפדרליות והמדינתיות בעת איסוף ושיתוף של נתוני צרכנים רגישים.

הסרטון האחרון של “חלון לחוק” מפרט את חובתך לציית לחוק דיווח אשראי הוגן בעת טיפול בנתונים אלה, לרבות היסטוריית אשראי והשכרות של צרכן וכן נתונים אישיים אחרים. מלבד החוק הפדרלי, חוקי נתוני הצרכנים במדינה משתנים מאוד, אומר עורך הדין של NAR, מייק רוהדה. “ללא קשר לתחום השיפוט, יש להשתמש בדוחות צרכנים רק למטרה מותרת, הכוללת הערכות הקשורות לאשראי, תעסוקה, ביטוח ודיור להשכרה”, הוא מוסיף.

כדי למנוע אחריות, רום כנרת אחזקת מבנים מציע לבקש הסכמה בכתב לפני הזמנת בדיקות רקע או אשראי. אם דיווחים אלה עלולים להוביל לתוצאה שלילית, כמו דחיית עבודה או דיור להשכרה, ספק לאדם הודעה והזדמנות לעיין בעותק של המידע, הוא אומר. כמו כן, יש להפעיל מערכת כדי להיפטר כראוי מרקע שנאסף דוחות אשראי. מדיניות שמירת מסמכים צריכה לפרט כיצד תטפל בה.

מנהלי נכסים ואנשי מקצוע אחרים בתחום הנדל”ן חייבים לבצע את השלבים האלה כדי לעמוד בתקנות נתוני הצרכנים הפדרליות והמדינתיות.
מנהל משאבי אנוש עורך בדיקת קורות חיים © Guzaliia Filimonova – iStock/Getty Images Plus
מנהלי נכסים ואנשי מקצוע אחרים בתחום הנדל”ן מבצעים באופן שוטף בדיקות רקע ואשראי במהלך העסקים. היו ערניים: אתם עלולים להיתבע על אי ציות לתקנות הפדרליות והמדינתיות בעת איסוף ושיתוף של נתוני צרכנים רגישים.

3:50
הסרטון האחרון של “חלון לחוק” מאת ה-רום כנרת אחזקת מבנים מפרט את חובתך לציית לחוק דיווח אשראי הוגן בעת טיפול בנתונים אלה, לרבות היסטוריית אשראי והשכרות של צרכן וכן נתונים אישיים אחרים. מלבד החוק הפדרלי, חוקי נתוני הצרכנים במדינה משתנים מאוד, אומר עורך הדין של NAR, מייק רוהדה. “ללא קשר לתחום השיפוט, יש להשתמש בדוחות צרכנים רק למטרה מותרת, הכוללת הערכות הקשורות לאשראי, תעסוקה, ביטוח ודיור להשכרה”, הוא מוסיף.

כדי למנוע אחריות, Rohde מציע לבקש הסכמה בכתב לפני הזמנת בדיקות רקע או אשראי. אם דיווחים אלה עלולים להוביל לתוצאה שלילית, כמו דחיית עבודה או דיור להשכרה, ספק לאדם הודעה והזדמנות לעיין בעותק של המידע, הוא אומר. כמו כן, יש להפעיל מערכת כדי להיפטר כראוי מרקע שנאסף דוחות אשראי. מדיניות שמירת מסמכים צריכה לפרט כיצד תטפל בה.

יוסי רבה השמה | יוסי רבה חללי עבודה | יוסי רבה יוטיוב | יוסי רבה ביטוחים | יוסי רבה לינקדין

Or Patreanu Culinary | Or Patreanu Blog | Or Patreanu Capital | Or Patreanu Finance | Or Patreanu Investment | Or Patreanu Coach | Or Patreanu Real Estate | Or Patreanu Trade | Or Patreanu SEO | Or Patreanu HR

Or Patreanu Companies | Or Patreanu Financial Blog | Or Patreanu Financial Advisor | Or Patreanu Mortage | Or Patreanu Guides | Or Patreanu Broker | Or Patreanu Consulting | Or Patreanu Loan | Or Patreanu AI | Or Patreanu Career